Program agihan sumbangan akan diadakan di beberapa lokasi seperti berikut:

Laman Web Dibangunkan Oleh Core System Technologies
© Hakcipta Terpelihara HIKMAH Sarawak 2019