Keahlian HIKMAH
Syarat Keahlian adalah seperti berikut:

   • Beragama Islam
   • Berumur 13 tahun ke atas
   • Melengkapkan borang keahlian
   • Membayar yuran kemasukan dan yuran tahunan:
    A) Ahli Biasa (di bawah 18 tahun)      B) Ahli Biasa (18 tahun dan ke atas)
    • Yuran Masuk-PERCUMA
    • Yuran Tahunan-RM 5.00
   • Yuran Masuk-RM 10.00
   • Yuran Tahunan-RM 10.00
   • Yuran Keahlian Seumur Hidup (Pilihan) - RM 500.00
Setiap butiran di dalam borang pendaftaran hendaklah diisi dengan lengkap. Permohonan anda tidak akan diproses jika sekiranya butiran yang diberikan tidak lengkap.
Jawatankuasa HIKMAH Cawangan berhak mengambil sebarang keputusan atas mana-mana permohonan pendaftaran keanggotaan dan keputusan itu adalah muktamad.
Sebarang masalah, sila hubungi Bahagian Keahlian HIKMAH :
Tel: +6082 – 443 993/ 994/ 995/ 996/ 997/ 998
Fax: +6082 – 442 150
Email: hikmahsarawak.org@gmail.com
Laman Web: www.hikmah.org.my
Laman Web Dibangunkan Oleh Core System Technologies
© Hakcipta Terpelihara HIKMAH Sarawak 2024