Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Pendidikan

Seramai 11 pelajar telah terpilih untuk tajaan HIKMAH ini. Seramai 8 orang pelajar akan melanjutkan 
pelajaran ke UIN Antasari Banjarmasin manakala 3 orang lagi pelajar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Laman Web Dibangunkan Oleh Core System Technologies
© Hakcipta Terpelihara HIKMAH Sarawak 2024