Majlis Konvokesyen Universiti Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

Di antara pelajar Pusat Latihan Dakwah HIKMAH yang menerima Ijazah pada 25 Januari 2020 sempena Majlis Konvokesyen Sarjana & Pascasarjana Periode 1 Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia. Fakulti Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam)

"Bukan gelaran yang disanjung, tetapi bakti yang disumbangkan"

Sekalung Tahniah Diucapkan atas kejayaan! Alhamdulillah

Laman Web Dibangunkan Oleh Core System Technologies
© Hakcipta Terpelihara HIKMAH Sarawak 2024