COGANKATA
"Ibadahku, Hidup dan Matiku Kerana Allah"
VISI
Sebagai sebuah Gerakan Dakwah yang Unggul dan Syumul
MISI
•  Memperkasa Program Dakwah Untuk Melahirkan Insan Kamil
•  Memastikan Sumber Dan Dana Ditadbirurus Dengan Cekap Dan Berkesan
•  Melaksanakan Penyelidikan Dan Pembangunan
OBJEKTIF
•  Memperkasakan tahap profesionalisme perkhidmatan dakwah Islamiah di Sarawak
•  Memperkemaskan bimbingan ke arah kefahaman sebenar mengenai Islam sebagai “ad-Dien” kepada masyarakat Islam dan bukan Islam
•  Memantapkan penghayatan “Nilai-nilai Islam Sebagai Teras Kecemerlangan Ummah”
Laman Web Dibangunkan Oleh Core System Technologies
© Hakcipta Terpelihara HIKMAH Sarawak 2024